Dětská cyklo trasa

20 km

 

 

 

 

56. Krnovská padesátka

1. října 2022

Trasa potůčků, řek a rybníků

Stojí to zažít ...

 • Petrův rybník se zajímavým bezpečnostním přepadem, po kterém (možná) přejdete i suchou nohou
 • řeka Opava, která zde tvoří státní hranici CZ/PL
 • Úvalno s vyhlášenou zmrzlinou, Retro muzeem a Zrcadlovým labyrintem
 • Hájnické rybníky meandrujícím Hájnickým potokem

Kudy vede cestička ...

 • nejprve využijte  cyklotrasu č. 55  z Krnova do osady Branice (u Úvalna)
 • z osady Branice (u Úvalna) pokračujte  po cyklotrase č. 6165  směr Úvalno a Býkov
 • z okraje Býkova  neznačenou  lesní zpevněnou cestou k hájovně
 • odkud pokračujte  po cyklotrase č. 6166  směr Krnov až do cíle

 

Ještě jednou a trochu podrobněji ...

nejprve využijte  cyklotrasu č. 55  z Krnova do osady Branice (u Úvalna)

 • doporučujeme vyjet od Střediska volného času vpravo k večerce „Pagi“ (50 m), u ní zatočte vlevo po ul. Palackého (100 m) dojeďte ke křižovatce s hlavní silnicí (Opavská)
  • na křižovatce přejděte hlavní silnici (doporučujeme sestoupit z kola a díky silnému provozu silnici přejít pěšky)
 • když přejdete silnici, tak v souběhu s ní vede  cyklotrasa č. 55 , zatočte tedy vpravo a kolem obchodu po ní dojedete až na konec sídliště
 • zde trasa zatáčí vlevo (1 km), přes železniční přejezd a hned za ním vpravo po silnici kolem železniční trati k Papírovému mlýnu
 • před čističkou odpadních vod zatočte vlevo kolem zahrádek k Petrovu rybníku (kterému se běžně říká „Balaton“)
 • najednou se ocitnete u bezpečnostního přepadu (3 km), který je vhodné přejít pěšky – netradiční místo – opravdu po něm teče voda, ale díky vyskládaným kamenům se po něm dá přejít „suchou“ nohou
 • dále pokračujte stále rovně kolem řeky Opavy, která zde tvoří státní hranici s Polskem, až k domům v osadě Branice (u Úvalna, 7,5 km)

 

odbočte vpravo  po cyklotrase č. 6165  směr Úvalno a Býkov

 • trasa vede k Úvalnu (8,5 km), přejedete železniční přejezd a jste v obci
 • křižovatku s hlavní cestou přejeďte rovně a stoupáním pokračujte přes Úvalno a dále až na okraj Býkova
  • v Úvalně se můžete zastavit na vyhlášenou zmrzlinu (8,5 km)
  • přes Úvalno je to sice do kopce, ale pak bude následovat pěkně dlouhá a velmi příjemná projížďka z kopce
  • nad obchodem „Hruška“ v Úvalně se můžete zastavit a prohlédnou si místní "bludiště" - zrcadlový labyrint a "Retro muzeum" – stojí to za to (9 km)

 

na kraji Býkova zatočte vpravo na  lesní zpevněnou cestu  směr Hájnické rybníky

 • tento úsek sice nevede po cyklotrase ani  není značen , ale určitě nezabloudíte
 • dole na kraji Býkova (12,5 km) odbočte ze silnice vpravo a hned zase vpravo na lesní zpevněnou cestu, je zde kontrola - mezi 10:00 a 14:00 hod. (13 km)
 • po ní vás čeká krásná projížďka lesem až k Hájnickým rybníkům, nad Horním je u turistického přístřešku další kontrola - mezi 9:00 a 13:00 hod. (15,5 km)
 • od této konroly pokračujte vpravo, dále po zpevněné cestě kolem rybníků a meandrujícího potoka až k hájovně (16,5 km, je tam závora), kde odbočte prudce vlevo na  cykotrasu č. 6166 

 

u hájovny odbočte vlevo  na cykotrasu č. 6166  a po ní až do cíle

 • od hájovny trasa pozvolna stoupá, až k bývalému statku (18,5 km)
 • pokračujte stále rovně až na křižovatku silnic Nová Cvilínská a Výletní - je tam zastávka MHD a je to v oblouku
 • zde odbočte vlevo a pokračujte stále dolů, až do cíle – ke Středisku volného času (20 km), kde na vás čekáme s pamětním listem do 17:00 hod.
 
Kilometrové údaje v závorkách udávají orientační vzdálenost od startu.

Kontaktní osoba

 
        

 KČT Krnov, Krnovská padesátka 

Partneři K50

K50 - s podporou města Krnova

K50 - s podporou Lesů ČR

K50 - s podporou Kudyznudy.cz