Dětská cyklo trasa

21 km

 

 

 

 

57. Krnovská padesátka

20. května 2023

Dětská cyklotrasa - 21 km

Trasa je dlohá 21 km, což je pro mladší děti celkem dost. Ale na trase jsou hned dvě konroly, v Úvalně i zmrzlinový stánek a navíc i několik odpočívadel, kde si můžete udělat pěkný odpočinek. Zdolání tak jistě nebude problém ani pro mladší děti.

Stojí to zažít ...

 • Hájnické rybníky meandrujícím Hájnickým potokem
 • Úvalno s vyhlášenou zmrzlinouRetro muzeem a Zrcadlovým labyrintem
 • řeka Opava, která zde tvoří státní hranici CZ/PL
 • Petrův rybník se zajímavým bezpečnostním přepadem, po kterém (možná) přejdete i suchou nohou

Kudy vede cestička ...

 • nejprve využijte  cyklotrasu č. 6166  směr Cvilín - bývalý statek - lesní cestou až k hájovně
 • od hájovny  neznačenou  lesní zpevněnou cestou k Hájnickým rybníkům a dále až do Býkova
 • z Býkova pokračujte po  cyklotrase č. 6165  směr Úvalno a dále do osady Branice (u Úvalna)
 • odkud pokračujte po  cyklotrase č. 55  do Krnova

 

Ještě jednou a trochu podrobněji ...

nejprve využijte  cykotrasu č. 6166  od SVČ k hájovně

 • od Střediska volného času se vydejte po  cyklotrase č. 6166  vlevo kolem plotu po vykostkované silnici směr Cvilín
 • pojedete kolem zahrádek až na zátačku, kde je zastávka MHD - na křižovatkce silnic Nová Cvilínská a Výletní (1,5 km)
 • v tom oblouku se zastávkou MHD jeďte rovně (resp. odbočte vpravo) k bývalému statku (2 km)
 • odtud stále rovně po cyklotrase do lesa a pozvolným klesáním až ke spodní hájovně (3,5 km, je tam závora)
 

u hájovny zatočte prudce vpravo na  lesní zpevněnou cestu  směr Hájnické rybníky a Býkov

 • tento úsek sice nevede po cyklotrase ani  není značen , ale určitě nezabloudíte
 • u hájovny zatočte prudce vpravo 
 • podél meandrujícího potoka a hned dvou rybníků dorazíte až k turistického přístřešku, tam je kontrola - mezi 9:00 a 13:00 hod. (5,5 km)
 • od této konroly pokračujte po zpevněné cestě krásnou projížďkou lesem až na kraj Býkova (8 km), je zde kontrola - mezi 10:00 a 14:00 hod.

 

v Býkově odbočte vlevo  po cyklotrase č. 6165  směr Úvalno
 • stoupáním pokračujte do Úvalna
 • trasa vede do pěkného kopce, ale tento výjezd bude pořádně odměněn:
  • pěknou projížďkou z kopce pěknou kaštanovou alejí (10 km)
  • nad obchodem „Hruška“ v Úvalně se můžete zastavit a prohlédnou si místní "bludiště" - zrcadlový labyrint a "Retro muzeum" – stojí to za to (11,5 km)
  • v Úvalně se můžete zastavit na vyhlášenou zmrzlinu (12 km)
 • Úvalno přejeďte celé, na křižovatce s hlavní silnicí pokračujte stále rovně k železničnímu přejezdu a dále až k rozcestí cyklotras u osady Branice (13 km)
 
 
na rozcestí u osady Branice odbočte vlevo na  cyklotrasu č. 55  směr Krnov
 • po odbočení vlevo pokračujte stále rovně kolem řeky Opavy, která zde tvoří státní hranici s Polskem až k Petrovu rybníku, kterému se běžně říká „Balaton“ (17 km)
 • najednou se ocitnete u bezpečnostního přepadu (17 km), který je vhodné přejít pěšky – netradiční místo – opravdu po něm teče voda, ale díky vyskládaným kamenům se po něm dá přejít „suchou“ nohou
 • následně se trasa točí kolem zahrádek k čističce odpadních vod (18,5 km), zde zatočte vpravo k Papírovému mlýnu
 • zde trasa zatáčí vlevo a vede až k železničnímu přejezdu (19 km)
 • ten přejeďte a hned za ním odbočte vlevo na cyklostezku podél sídliště
 • po ní jeďte až na větší křižovatku, po obou stranách jsou školy a také tělocvična (20,5 km)
 • zde odočte vlevo směr Cvilín (jsou tam směrové tabule) a pokračujte až do cíle – ke Středisku volného času (21 km), kde na vás čekáme s pamětním listem do 18:00 hod.
 
Kilometrové údaje v závorkách udávají orientační vzdálenost od startu.

Kontaktní osoba

 
        

 KČT Krnov, Krnovská padesátka 

Partneři K50

K50 - s podporou města Krnova

K50 - s podporou Lesů ČR

K50 - s podporou Kudyznudy.cz