Klub českých turistů

 

odbor 113103

Krnov

 

 

 

 

Rádi se s Vámi setkáme na našich akcích.

mapa umožňuje

 • přibližovat, zvětšovat
 • zjistit si výškový profil
 • počasí na trase
 • kliknutím zjistit informace i o významných místech
 • pokud na svém zařízení povolíte "sledování polohy", můžete přímo na mapě vidět, kde zrovna jste

jubilejní 55. KRNOVSKÁ PADESÁTKA 2021

cyklo trasa "turistická" - 43 km

 • nejprve využijte cyklotrasu č. 55 z Krnova do Holasovic
 • z Holasovic do Sádku po cyklotrase č. 6164
 • ze Sádku do Krnova do cíle po cyklotrase č. 6166

 

 

trochu podrobněji

nejprve využijte cyklotrasu č. 55 z Krnova do Holasovic

 • doporučujeme vyjet do Střediska volného času vpravo k večerce „Pagi“ (50 m), u ní zatočte vlevo po ul. Palackého (100 m) dojeďte ke křižovatce s hlavní silnicí (Opavská)
 • na křižovatce přejděte hlavní silnici (doporučujeme sestoupit z kola a díky silnému provozu silnici přejít pěšky)
 • když přejdete silnici, tak v souběhu s ní vede cyklotrasa, zatočte tedy vpravo a kolem obchodu po ní dojedete až na konec sídliště
 • zde trasa zatáčí (NOVĚ) vlevo, přes železniční přejezd a za ním hned (NOVĚ) vpravo po nově vybudované silnici k Papírovému mlýnu a dále vlevo kolem ČOV k Petrovu rybníku (kterému se běžně říká „Balaton“)
 • najednou se ocitnete u bezpečnostního přepadu, který je nutné přejít pěšky – netradiční místo – opravdu po něm teče voda, ale díky vyskládaným kamenům se po něm dá přejít „suchou“ nohou
 • dále pokračujte stále rovně kolem řeky Opavy (která zde tvoří státní hranici s Polskem) až k domům v osadě Branice (u Úvalna)
 • na křižovatce v osadě Branice odbočte vpravo a hned vlevo stále po cyklotrase č. 55 směr Skrochovice
 • po chvíli skončí široká stezka a vjedete na úzkou pěšinu ve stromové aleji, ta po chvíli skončí a cestou přes pole k Brumovickému mlýnu
 • za železničním přejezdem je pěkné odpočívadlo
 • hned na začátku Skrochovic objedete domy – POZOR na rychlou jízdu, často to zde vynáší a mohlo by dojít ke střetu s jiným cyklistou
 • u Pustého mlýna přejedete most a hned za ním vlevo pokračujete po cyklotrase až do Holasovic

 

z Holasovic do Sádku po cyklotrase č. 6164

 • v Holasovicích, na rozcestí u turistického přístřešku, odbočte na cyklotrasu č. 6164 směr Neplachovice Březová a Sádek
 • cyklotrasu 6164 můžete na chvíli opustit a vydat se zkratkou přes Zadky
 • v Jamnicích pokračujte rovně kolem nové rozhledny Šibenice (pojedete přes oblast s vojenským opevněním, a proto je rozhledna postavena také v tomto stylu)

 

ze Sádku až do cíle po cyklotrase č. 6166

 • v obci Sádek pokračujte rovně a přejeďte na cyklotrasu č 6166
 • trasa vás povede přes Velké Heraltice a Brumovice do Úvalna
 • v Úvalně na křižovatce, nad obchodem „Hruška“, se můžete zastavit a prohlédnou si místní „bludiště“ – zrcadlový labyrint – stojí to za to
 • z Úvalna pokračujte rovně až na hlavní silnici
 • na ní přejeďte jen po mostu a hned za ním odbočte vlevo k lesu
 • u hájovny (závory) trasa uhýbá ze zpevněné cesty vpravo
 • stoupáním se dostanete k bývalému statku
 • stále rovně pak po silnici „Nová Cvilínská“ stále dolů, až do cíle – ke Středisku volného času, kde na vás čekáme s pamětním listem do 17:00 hod.