Turistická cyklo trasa

43 km

 

 

 

 

56. Krnovská padesátka

1. října 2022

Trasa historie, rybníků a rozhledů

Stojí to zažít ...

 • Petrův rybník se zajímavým bezpečnostním přepadem, po kterém (možná) přejdete i suchou nohou
 • řeka Opava, která zde tvoří státní hranici CZ/PL
 • Sosnová rozhlednou a Anninou studánkou
 • Úblo s báječnými rozhledy
 • Pocheň se stejnojmennou vodní nádrží a krásnou dřevěnou kapličkou
 • Hájnické rybníky meandrujícím Hájnickým potokem

Kudy vede cestička ...

 • nejprve využijte  cyklotrasu č. 55  z Krnova do Skrochovic
 • ze Skrochovic - Pustého Mlýna do Sosnové  po cyklotrase č. 6160 
 • ze Sosnové - přes Černý les, Úblo a Pocheň až na silnici  po cyklotrase č. 6159 
 • na silnici odbočte  po cyklotrase č. 6165  směr Býkov
 • z okraje Býkova  neznačenou  lesní zpevněnou cestou k hájovně
 • odkud pokračujte  po cyklotrase č. 6166  směr Krnov až do cíle

 

Ještě jednou a trochu podrobněji ...

nejprve využijte  cyklotrasu č. 55  z Krnova do Skrochovic

 • doporučujeme vyjet od Střediska volného času vpravo k večerce „Pagi“ (50 m), u ní zatočte vlevo po ul. Palackého (100 m) dojeďte ke křižovatce s hlavní silnicí (Opavská)
  • na křižovatce přejděte hlavní silnici (doporučujeme sestoupit z kola a díky silnému provozu silnici přejít pěšky)
 • když přejdete silnici, tak v souběhu s ní vede  cyklotrasa č. 55 , zatočte tedy vpravo a kolem obchodu po ní dojedete až na konec sídliště
 • zde trasa zatáčí vlevo (1 km), přes železniční přejezd a hned za ním vpravo po silnici kolem železniční trati k Papírovému mlýnu
 • před čističkou odpadních vod zatočte vlevo kolem zahrádek k Petrovu rybníku (kterému se běžně říká „Balaton“)
 • najednou se ocitnete u bezpečnostního přepadu (3 km), který je vhodné přejít pěšky – netradiční místo – opravdu po něm teče voda, ale díky vyskládaným kamenům se po něm dá přejít „suchou“ nohou
 • dále pokračujte stále rovně kolem řeky Opavy, která zde tvoří státní hranici s Polskem, až k domům v osadě Branice (u Úvalna, 7,5 km)
 • na křižovatce v osadě Branice udělejte smyčku vpravo a hned vlevo  stále po cyklotrase č. 55  směr Skrochovice (Brumovice a Opava)
 • po chvíli skončí široká stezka a vjedete na úzkou pěšinu ve stromové aleji (8 km), ta po chvíli skončí a cestou přes pole k Brumovickému mlýnu
 • za železničním přejezdem je pěkné odpočívadlo (10 km)
  • hned na začátku Skrochovic (11 km) objedete domy – POZOR na rychlou jízdu, často to zde vynáší a mohlo by dojít ke střetu s jiným cyklistou
 • u Pustého mlýna přejedete most a hned za ním pokračujete cca 100 m po silnici ke křižovatce, kde odbočíte vpravo směr Brumovice (11,5 km)

 

ze Skrochovic přes Brumovice do Sosnové  po cyklotrase č. 6160 

 • ve Skrochovicích odbočte vpravo směr Brumovice
 • po pár metrech narazíte na značenou cyklotrasu a po ní projedete celé Brumovice (14,5 km)
 • na konci obce (u kříže) odbočte vlevo směr Sosnová
 • v Sosnové doporučujeme zajet na tamní rozhlednu, příp. i na Anninu studánku (21,5 km) - doporučujeme (je to až na opačném  konci obce, k místům se orientujte podle místních směrovek)

 

ze Sosnové přes Černý les, Úblo a Pocheň  po cyklotrase č. 6159, pak odbočte  na cyklotrasu č. 6165  směr Býkov

 • pokud se na rozhlednu náhodou nevydáte (což by byla škoda), tak v Sosnové na křižovatce (20 km) odbočte vpravo  na cyklotrasu č. 6159  směr Černý les a Úvalno
 • pokud jste si udělali zajížďku na rozhlednu či Anninu studánku (doporučujeme), tak se pak vraťte stejnou cestou zpět a na křižovatce (23 km) zatočte vlevo  na cyklotrasu č. 6159  směr Černý les a Úvalno
 • cyklotrasa vede polní zpevněnou cestou na rozcestí se silnicí (rozcestí Černý les, 25,5 km), zde odbočíte vpravo a po silnici pokračujte do obce Úblo
 • v Úble (28 km) odbočte vlevo a prudkým klesáním pokračujte po silnici do malebné vísky Pocheň
  • hned na začátku uvidíte stejnojmennou vodní nádrž (29 km)
  • dále pojedete kolem dřevěné zvoničky (29,5 km)
  • a dále přes celou obec, most až k lesu (30,5 km)
 • v lese (u závory) pokračujte vpravo k odpočívadlu se "Žilkovou" studánkou (31,5 km)
 • od studánky pokračujte 3 km až k silnici (34,5 km), kde odbočte vlevo  na cyklokrasu č. 6165  směr Býkov (36 km)
  • na "lesních" křižovatkách se držte vpravo stále po zpevněné ceste
  • je to 3 km pořád do kopce, ale když to stopání úspěšně zdoláte, bude vás čekat zasloužená odměna v dalším úseku

 

na kraji Býkova zatočte vpravo na  lesní zpevněnou cestu  směr Hájnické rybníky

 • tento úsek sice nevede po cyklotrase ani  není značen , ale určitě nezabloudíte
 • dole na kraji Býkova (36 km) odbočte ze silnice vpravo a hned zase vpravo na lesní zpevněnou cestu, je zde kontrola - mezi 10:00 a 14:00 hod. (36,5 km)
 • po ní vás čeká krásná projížďka lesem až k Hájnickým rybníkům, nad Horním je u turistického přístřešku další kontrola - mezi 9:00 a 13:00 hod. (39 km)
 • od této konroly pokračujte vpravo, dále po zpevněné cestě kolem rybníků a meandrujícího potoka až k hájovně (39,5 km, je tam závora), kde odbočte prudce vlevo na  cykotrasu č. 6166 

 

u hájovny odbočte vlevo  na cykotrasu č. 6166  a po ní až do cíle

 • od hájovny trasa pozvolna stoupá, až k bývalému statku (41,5 km)
 • pokračujte stále rovně až na křižovatku silnic Nová Cvilínská a Výletní - je tam zastávka MHD a je to v oblouku
 • zde odbočte vlevo a pokračujte stále dolů, až do cíle – ke Středisku volného času (43 km), kde na vás čekáme s pamětním listem do 17:00 hod.

 

Kilometrové údaje v závorkách udávají orientační vzdálenost od startu.

Kontaktní osoba

 
        

KČT Krnov, Krnovská padesátka

Partneři K50

K50 - s podporou města Krnova

K50 - s podporou Lesů ČR

K50 - s podporou Kudyznudy.cz