Dálková cyklo trasa

73 km

 

 

 

 

56. Krnovská padesátka

1. října 2022

Trasa vojenské historie

Stojí to zažít ...

 • Petrův rybník se zajímavým bezpečnostním přepadem, po kterém (možná) přejdete i suchou nohou
 • řeka Opava, která zde tvoří státní hranici CZ/PL
 • zámek Štempovec
 • betonová rozhledna Šibenice vojenským opevněním v okolí
 • vodní nádrž Slezská Harta
 • Sosnová rozhlednou Anninou studánkou
 • Úblo s báječnými rozhledy
 • Pocheň se stejnojmennou vodní nádrží a krásnou dřevěnou kapličkou
 • Hájnické rybníky meandrujícím Hájnickým potokem

Kudy vede cestička ...

 • nejprve využijte  cyklotrasu č. 55  z Krnova do Holasovic
 • z Holasovic do Leskovce nad Moravicí  po cyklotrase č. 6164 
 • z Leskovce do Horního Benešova  po cyklotrase č. 503  a částečně  po silnici 
 • z Horního Benešova do Sosnové  po cyklotrase č. 6160 
 • ze Sosnové - přes Úblo a Pocheň až na silnici  po cyklotrase č. 6159 
 • na silnici odbočte  na cyklotrasu č. 6165  směr Býkov 
 • z okraje Býkova  neznačenou  lesní zpevněnou cestou k hájovně
 • odkud pokračujte  po cyklotrase č. 6166  směr Krnov až do cíle

 

Ještě jednou a trochu podrobněji ...

nejprve využijte  cyklotrasu č. 55  z Krnova do Holasovic

 • doporučujeme vyjet od Střediska volného času vpravo k večerce „Pagi“ (50 m), u ní zatočte vlevo po ul. Palackého (100 m) dojeďte ke křižovatce s hlavní silnicí (Opavská)
  • na křižovatce přejděte hlavní silnici (doporučujeme sestoupit z kola a díky silnému provozu silnici přejít pěšky)
 • když přejdete silnici, tak v souběhu s ní vede  cyklotrasa č. 55 , zatočte tedy vpravo a kolem obchodu po ní dojedete až na konec sídliště
 • zde trasa zatáčí vlevo (1 km), přes železniční přejezd a hned za ním vpravo po silnici kolem železniční trati k Papírovému mlýnu
 • před čističkou odpadních vod zatočte vlevo kolem zahrádek k Petrovu rybníku (kterému se běžně říká „Balaton“)
 • najednou se ocitnete u bezpečnostního přepadu (3 km), který je vhodné přejít pěšky – netradiční místo – opravdu po něm teče voda, ale díky vyskládaným kamenům se po něm dá přejít „suchou“ nohou
 • dále pokračujte stále rovně kolem řeky Opavy, která zde tvoří státní hranici s Polskem, až k domům v osadě Branice (u Úvalna, 7,5 km)
 • na křižovatce v osadě Branice odbočte vpravo a hned vlevo  stále po cyklotrase č. 55  směr Skrochovice (Brumovice a Opava)
 • po chvíli skončí široká stezka a vjedete na úzkou pěšinu ve stromové aleji (8 km), ta po chvíli skončí a cestou přes pole k Brumovickému mlýnu
 • za železničním přejezdem je pěkné odpočívadlo (10 km)
  • hned na začátku Skrochovic (11 km) objedete domy – POZOR na rychlou jízdu, často to zde vynáší a mohlo by dojít ke střetu s jiným cyklistou
 • u Pustého mlýna přejedete most a hned za ním zatočte vlevo do podjezdu pod železnicí (12 km)
 • dále pokračujete  po cyklotrase č. 55 do Holasovic (15 km)

 

z Holasovic do Leskovce nad Moravicí po  cyklotrase č. 6164 

 • v Holasovicích, na rozcestí u turistického přístřešku, odbočte  na cyklotrasu č. 6164  směr Neplachovice (16 km)
  • cyklotrasu můžete na chvíli opustit a vydat se zkratkou přes Zadky
  • v Jamnicích (21 km) pokračujte rovně kolem rozhledny Šibenice
  • jedete přes oblast s vojenským opevněním, a proto je rozhledna postavena také v tomto stylu
 • dále trasa vede přes Březovou (22 km) – Sádek (24,5 km) – Svobodné Heřmanice (30,5 km) – Staré Heřminovy (34,5 km) do Leskovce nad Moravicí (39 km)

 

z Leskovce do Horního Benešova částečně  po cyklotrase č. 503  a následně  po silnici 

 • v Leskovci nad Moravicí odbočte vpravo  na cyklotrasu č. 503 
 • ta vede po silnici směr Horní Benešov
 • cca po 2 km cyklotrasa zatáčí do lesa, ale vy  pokračujte stále po silnici  až do Horního Benešova (46 km)

 

z Horního Benešova do Sosnové  po cyklotrase č. 6160 

 • z Horního Benešova pokračujte  po cyklotrase č. 6160  směr Lesní domky (49 km) a Sosnová (51 km)
 • v Sosnové je rozhledna a také Annina studánka, které doporučujeme navštívit (přístup k rozhledně i studánce po směrovkách v obci)

 

ze Sosnové přes Černý les, Úblo Pocheň  po cyklotrase č. 6159, pak odbočte  na cyklotrasu č. 6165  směr Býkov

 • v Sosnové na křižovatce (53 km) zatočte vlevo  na cyklotrasu č. 6159  směr Černý les a Úvalno
 • cyklotrasa vede polní zpevněnou cestou na rozcestí se silnicí (rozcestí Černý les, 55,5 km), zde odbočíte vpravo a po silnici pokračujte do obce Úblo
 • v Úble (58 km) odbočte vlevo a prudkým klesáním pokračujte po silnici do malebné vísky Pocheň
  • hned na začátku uvidíte stejnojmennou vodní nádrž (59 km)
  • dále pojedete kolem dřevěné zvoničky (59,5 km)
  • a dále přes celou obec, most až k lesu (60,5 km)
 • v lese (u závory) pokračujte vpravo k odpočívadlu se "Žilkovou" studánkou (61,5 km)
 • od studánky pokračujte 3 km až k silnici (64,5 km), kde odbočte vlevo  na cyklokrasu č. 6165  směr Býkov (56 km)
  • na "lesních" křižovatkách se držte vpravo stále po zpevněné ceste
  • je to 3 km pořád do kopce, ale když to stopání úspěšně zdoláte, bude vás čekat zasloužená odměna v dalším úseku

 

na kraji Býkova zatočte vpravo na  lesní zpevněnou cestu  směr Hájnické rybníky

 • tento úsek sice nevede po cyklotrase ani  není značen , ale určitě nezabloudíte
 • dole na kraji Býkova (66 km) odbočte ze silnice vpravo a hned zase vpravo na lesní zpevněnou cestu, je zde kontrola - mezi 10:00 a 14:00 hod. (66,5 km)
 • po ní vás čeká krásná projížďka lesem až k Hájnickým rybníkům, nad Horním je u turistického přístřešku další kontrola - mezi 9:00 a 13:00 hod. (69 km)
 • od této konroly pokračujte vpravo, dále po zpevněné cestě kolem rybníků a meandrujícího potoka až k hájovně (69,5 km, je tam závora), kde odbočte prudce vlevo na  cykotrasu č. 6166 

 

u hájovny odbočte vlevo  na cykotrasu č. 6166  a po ní až do cíle

 • od hájovny trasa pozvolna stoupá, až k bývalému statku (71,5 km)
 • pokračujte stále rovně až na křižovatku silnic Nová Cvilínská a Výletní - je tam zastávka MHD a je to v oblouku
 • zde odbočte vlevo a pokračujte stále dolů, až do cíle – ke Středisku volného času (73 km), kde na vás čekáme s pamětním listem do 17:00 hod.

 

Kilometrové údaje v závorkách udávají orientační vzdálenost od startu.

Kontaktní osoba

 
        

KČT Krnov, Krnovská padesátka

Partneři K50

K50 - s podporou města Krnova

K50 - s podporou Lesů ČR

K50 - s podporou Kudyznudy.cz