Klub českých turistů

 

odbor 113103

Krnov

 

 

 

 

Rádi se s Vámi setkáme na našich akcích.

mapa umožňuje

 • přibližovat, zvětšovat
 • zjistit si výškový profil
 • počasí na trase
 • kliknutím zjistit informace i o významných místech
 • pokud na svém zařízení povolíte "sledování polohy", můžete přímo na mapě vidět, kde zrovna jste

jubilejní 55. KRNOVSKÁ PADESÁTKA 2021

cyklo trasa "dálková" - 73 km

 • nejprve využijte cyklotrasu č. 55 z Krnova do Holasovic
 • z Holasovic do Leskovce nad Moravicí po cyklotrase č. 6164
 • z Leskovce do Benešova po silnici, částečně po cyklotrase č. 503
 • z Benešova do Brumovic po cyklotrase č. 6160
 • z Brumovic do Krnova, až do cíle po cyklotrase č. 6166

 

 

trochu podrobněji

nejprve využijte cyklotrasu č. 55 z Krnova do Holasovic

 • doporučujeme vyjet do Střediska volného času vpravo k večerce „Pagi“ (50 m), u ní zatočte vlevo po ul. Palackého (100 m) dojeďte ke křižovatce s hlavní silnicí (Opavská)
 • na křižovatce přejděte hlavní silnici (doporučujeme sestoupit z kola a díky silnému provozu silnici přejít pěšky)
 • když přejdete silnici, tak v souběhu s ní vede cyklotrasa, zatočte tedy vpravo a kolem obchodu po ní dojedete až na konec sídliště
 • zde trasa zatáčí (NOVĚ) vlevo, přes železniční přejezd a za ním hned (NOVĚ) vpravo po nově vybudované silnici k Papírovému mlýnu a dále vlevo kolem ČOV k Petrovu rybníku (kterému se běžně říká „Balaton“)
 • najednou se ocitnete u bezpečnostního přepadu, který je nutné přejít pěšky – netradiční místo – opravdu po něm teče voda, ale díky vyskládaným kamenům se po něm dá přejít „suchou“ nohou
 • dále pokračujte stále rovně kolem řeky Opavy (která zde tvoří státní hranici s Polskem) až k domům v osadě Branice (u Úvalna)
 • na křižovatce v osadě Branice odbočte vpravo a hned vlevo stále po cyklotrase č. 55 směr Skrochovice
 • po chvíli skončí široká stezka a vjedete na úzkou pěšinu ve stromové aleji, ta po chvíli skončí a cestou přes pole k Brumovickému mlýnu
 • za železničním přejezdem je pěkné odpočívadlo
 • hned na začátku Skrochovic objedete domy – POZOR na rychlou jízdu, často to zde vynáší a mohlo by dojít ke střetu s jiným cyklistou
 • u Pustého mlýna přejedete most a hned za ním vlevo pokračujete po cyklotrase až do Holasovic

 

Z Holasovic do Leskovce nad Moravicí po cyklotrase č. 6164

 • v Holasovicích, na rozcestí u turistického přístřešku, odbočte na cyklotrasu č. 6164 směr Neplachovice Březová Sádek a Leskovec nad Moravicí
 • cyklotrasu 6164 můžete na chvíli opustit a vydat se zkratkou přes Zadky
 • v Jamnicích pokračujte rovně kolem nové rozhledny Šibenice (pojedete přes oblast s vojenským opevněním, a proto je rozhledna postavena také v tomto stylu)
 • dále trasa vede přes Svobodné HeřmaniceStaré Heřminovy do Leskovce nad Moravicí

 

z Leskovce do Benešova po silnici, částečně po cyklotrase č. 503

 • v Leskovci nad Moravicí odbočte vpravo na cyklotrasu č. 503
 • ta vede po silnici směr Horní Benešov
 • cca po 2 km cyklotrasa zatáčí do lesa, ale vy pokračujte stále po silnici do Horního Benešova

 

z Benešova do Brumovic po cyklotrase č. 6160

 • z Horního Benešova pokračujte po cyklotrase č. 6160 směr Lesní domky a Sosnová
 • v Sosnové je nová rozhledna, kterou doporučujeme navštívit
 • ze Sosnové pokračujte stále po cyklotrase č. 6160do Brumovic
 • zhruba v polovině obce je křižovatka, na které je potřeba odbočit vlevo, na cyklotrasu č. 6166

 

z Brumovic až do cíle po cyklotrase č. 6166

 • v Brumovicích tedy zatočte vlevo, na cyklotrasu č. 6166 směr Úvalno a Krnov
 • v Úvalně na křižovatce, nad obchodem „Hruška“, se můžete zastavit a prohlédnou si místní „bludiště“ – zrcadlový labyrint – stojí to za to
 • z Úvalna pokračujte rovně až na hlavní silnici
 • na ní přejeďte jen po mostu a hned za ním odbočte vlevo k lesu
 • u hájovny (závory) trasa uhýbá ze zpevněné cesty vpravo
 • stoupáním se dostanete k bývalému statku
 • stále rovně pak po silnici „Nová Cvilínská“ stále dolů, až do cíle – ke Středisku volného času, kde na vás čekáme s pamětním listem do 17:00 hod.