Turistická trasa

21 km

 

 

 

 

58. Krnovská padesátka

18. května 2024

turistická trasa - 21 km

Stojí to zažít ...

 • 222 kamenných schodů k poutnímu areálu s kostelem Panny Marie Sedmibolestné
 • 29 metrů vysoká Cvilínská rozhledna s fotokoutkem (srdce s lavičkou před rozhlednou)
 • zřícenina hradu Šelenburk
 • Hájnické rybníky meandrujícím Hájnickým potokem
 • rozhledna Strážiště
 • kaštanová alej
 • Žilkova studánka
 • báječné rozhledy na Úvalno, Býkov a v závěru i na Krnov a Jeseníky

Kudy vede cestička ...

 • od SVČ se vydejte  po zelené turistické značce  přes kostel / rozhlednu Cvilín – zříceninu Šelenburk – Hájnické rybníky – turistický přístřešek na rozcestí nad rybníky – rozhledna Strážiště – kaštanová alej – turistický přístřešek na rozcestí silnice/les – Pocheň
 • od rozcestníku v Pochni pokračujte již vlastním značením  (fábory a šipky)  – zatočte vpravo po zpevněné cestě, směrem od obce k lesu
 • příchodem do lesa začne cesta stoupat – narazíte na turistický přístřešek u Žilkovy studánky
 • od studánky stále stoupejte až na místo, kde narazíte na elektrické vedení, zde odbočte vlevo ze zpevněné cesty na lesní pěšinu
 • po pěšinách dojdete až na silnici, zde zatočte vlevo k Býkovu
 • na okraji Býkova zatočte vpravo a vystoupejte do kopcena vrcholu odbočte vpravo na lesní cestu
 • po ní pokračujte stále dolů, až dojdete opět k turistickému přístřešku na rozcestí (tam kde byla první kontrola)
 • před rybníkem odbočte vlevo – pěšinami až ke stolařství Avrat (bývalý statek) a dále po silnici a přes Mariánské pole ke SVČ, kde je cíl (do 18:00 hod) Krnovské padesátky
 

kontroly na trase

 • turistický přístřešek nad rybníky (9:00 až 13:00 hod)
 • okraj Býkova (10:00 až 14:00 hod)

 

Ještě jednou a trochu podrobněji ...

od Střediska volného času se vydejte vpravo  po zelené turistické značce 

 • kolem zahrady SVČ, na jejím konci zatočte vlevo
 • zde začne trasa prudčeji stoupat a přivede vás až k 222 kamenným schodům, po kterých vystoupáte až ke kostelu (1 km)
 • zde můžete odbočit k rozhledně (+300 m)
 • další část vás přivede na zříceninu hradu Šelenburk (2,5 km)
 • odtud sejdete kopec ke dvou Hájnickým rybníkům (3,5 km)
 • za druhým rybníkem je rozcestí s velkým turistickým přístřeškem, kde na vás mezi 9:00 a 13:00 hod. čekáme na kontrole (4 km)
 • přibližně po 1 km od kontroly trasa prudce zatáčí ze zpevněné cesty vlevo na lesní pěšinu –  POZOR přesto, že je místo důkladně vyznačeno šipkami, stává se, že ho nepozorní minou 
 • po této lesní pěšině pokračujte až na kraj lesa (5,5 km), přes pole k potoku (6 km) a dále stoupáním k rozhledně na Strážišti (6,5 km)

 

od rozhledny až do cíle je trasa značena  vlastním značením 

 • od rozhledny pokračujte vpravo k parkovišti, na kterém v rohu odbočte na pole a dále pěšinou kolem kraje lesa
 • trasa dále zatáčí mírně vpravo do lesa a klesá k potoku (8 km), který po mostku přejděte
 • za mostkem zatočte vlevo krajem pole, po cca 100 m úseku narazíte na oplocenku a pěšinou pokračujte kolem ní
 • poté po mnoha lesních pěšinách dojdete až na zpevněnou cestu, kterou se vydáte vlevo směr Býkov, kde vás mezi 10:00 a 14:00 hod. čekáme na kontrole (9,5 km)
 • na kraji Býkova odbočte vpravo do kopce, pěšinou kolem lesa
 • na vrcholu (10 km) zatočte vpravo do lesa
 • lesní pěšinou pomalu sestupujte až narazíte na starý dobrý turistický přístřešek s kontrolou (12 km)
 • asi po 50 m u horního rybníku zatočte vlevo na lesní pěšinu
 • pěšinka vás přivede až k bývalému statku (13 km)
 • odtud již po silničce až na zastávku MHD, která je na křižovatce (v zatáčce) silnic Nová Cvilínská a Výletní (13,5 km)
 • zde odbočte vpravo do kopce po silnici
 • po cca 50 m (u prvních domků) pak zatočte vlevo, pěšinou mezi domy - zde jsou pěkné výhledy na Krnov
 • a po té pěšině sejděte pořád dolů až do cíle pochodu – ke Středisku volného času (15 km), kde na vás čekáme s pamětním listem do 18:00 hod..
 
Kilometrové údaje v závorkách udávají orientační vzdálenost od startu

Ještě jednou a trochu podrobněji ...

od Střediska volného času se vydejte vpravo  po zelené turistické značce 

 • kolem zahrady SVČ, na jejím konci zatočte vlevo
 • zde začne trasa prudčeji stoupat a přivede vás až k 222 kamenným schodům, po kterých vystoupáte až ke kostelu (1 km)
 • zde můžete odbočit k rozhledně (+300 m, je zde i fotokoutek ve tvaru srdce)
 • další část vás přivede na zříceninu hradu Šelenburk (2,5 km)
 • odtud sejdete kopec ke dvou Hájnickým rybníkům (3,5 km)
 • za druhým rybníkem je rozcestí s velkým turistickým přístřeškem, kde na vás mezi 9:00 a 13:00 hod. čekáme na kontrole (4 km)
 • přibližně po 1 km od kontroly trasa prudce zatáčí ze zpevněné cesty vlevo na lesní pěšinu –  POZOR přesto, že je místo důkladně vyznačeno šipkami, stává se, že ho nepozorní minou 
 • po této lesní pěšině pokračujte až na kraj lesa (5,5 km), přes pole k potoku (6 km) a dále stoupáním k rozhledně na Strážišti (6,5 km)
 • ze Stážiště pokračujte stále po zelené značce - neprve z kopce dolů k autobusové zastávce (7 km) a odtud vpravo po silnici krásnou kaštanovou alejí až na rozcestí, kde zelená tarsa odbočuje do lesa (8.5 km)
 • v místě odbočení zelené trasy do lesa je turistický přístřešek
 • odtud pokračujte stále po zelené značce až k rozcestníku v Pochni u mostu (10,5 km)

 

od rozcestíku v Pochni až do cíle je trasa značena vlastním značením  (fábory a šipky) 

 • od rozcestíku v Pochni se vydejte po zpevněné cestě – ne k obci, ale přesně opačným směrem – tj. od rozcestíku přes most a dále po zpevněné cestě až k lesu
 • zhruba půl kilometru od rozcestníku narazíte na les (11 km), trasa vede nejprve krajem lesa, následně prudce zatočí vpravo do lesa (11,5 km) a začne stoupat
 • po krátkém stoupání narazíte na turistický přístřešek u Žilkovy studánky (12 km)
 • od studánky pokračujte stále po zpevněné cestě cca dva kilometry – na křižovatkách se držte vždy vpravo
 • v místě, kde narazíte na elketrické vedení (14 km) odbočte ze zpevněné cesty vlevo na lesní pěšinu
 • po mnoha lesních pěšinách dojdete až na silnici (15 km), kterou se vydáte vlevo směr Býkov, kde vás mezi 10:00 a 14:00 hod. čekáme na kontrole (15,5 km)
 • na kraji Býkova odbočte vpravo do kopce, pěšinou kolem lesa
 • na vrcholu (16 km) zatočte vpravo do lesa
 • lesní pěšinou pomalu sestupujte až narazíte na starý dobrý turistický přístřešek s kontrolou (17 km)
 • asi po 50 m u horního rybníku zatočte vlevo na lesní pěšinu
 • pěšinka vás přivede až ke stolařství Avrat - bývalému statku (19 km)
 • odtud již po silničce až na zastávku MHD, která je na křižovatce (v zatáčce) silnic Nová Cvilínská a Výletní (19,5 km)
 • zde odbočte vpravo do kopce po silnici
 • po cca 50 m (u prvních domků) pak zatočte vlevo, pěšinou mezi domy - zde jsou pěkné výhledy na Krnov
 • a po té pěšině sejděte pořád dolů až do cíle pochodu – ke Středisku volného času (21 km), kde na vás čekáme s pamětním listem do 18:00 hod.
 
Kilometrové údaje v závorkách udávají orientační vzdálenost od startu.

Kontaktní osoba

 
        

Partneři K50

K50 - s podporou města Krnova

K50 - s podporou Lesů ČR

K50 - s podporou Kudyznudy.cz