Klub českých turistů

 

odbor 113103

Krnov

 

 

 

 

Rádi se s Vámi setkáme na našich akcích.

mapa umožňuje

 • přibližovat, zvětšovat
 • zjistit si výškový profil
 • počasí na trase
 • kliknutím zjistit informace i o významných místech
 • pokud na svém zařízení povolíte "sledování polohy", můžete přímo na mapě vidět, kde zrovna jste

jubilejní 55. KRNOVSKÁ PADESÁTKA 2021

pěší trasa "turistická" - 15 km

 • od SVČ se vydejte po zelené turistické značce směr Cvilín (kostel) – Šelenburk Hájnické rybníkyHájnický potok – turistický přístřešek na rozcestíStrážiště (rozhledna)
 • od rozhledny pokračujte již po vlastním značením pěšinou okrajem lesa – přes potok – dále po zpevněné cestě na okraj Býkova – zde vystoupejte do kopce – pěšinou kolem potoka dolů – na "lesním náměstí" odbočte šikmo vlevo – mírným stoupáním dojdete k okraji lesa
 • u okraje lesa odbočte nejprve vlevo a hned po 350 m vpravo polní cestou k městu – okrajem města po cyklotrase č. 503 ke SVČ kde je cíl pochodu

 

 

trochu podrobněji

od Střediska volného času se vydejte vpravo po zelené turistické značce

 • kolem zahrady SVČ, na jejím konci zatočte vlevo
 • zde začne trasa prudčeji stoupat a přivede vás až k 222 kamenným schodům, po kterých vystoupáte až ke kostelu
 • zde můžete odbočit k rozhledně, ta je však díky rekonstrukci uzavřena
 • další část vás přivede na zříceninu hradu Šelenburk
 • odtud sejdete kopec až ke dvou Hájnickým rybníkům
 • za druhým rybníkem je rozcestí s velkým turistickým přístřeškem, kde na vás čekáme na kontrole
 • přibližně po 1,5 km od přístřešku u rozcestí trasa prudce zatočí ze zpevněné cesty vlevo na lesní pěšinu – POZOR přesto, že je místo důkladně vyznačeno šipkami, stává se, že ho někdo mine
 • po této lesní pěšině (stále po zelené turistické značce) pokračujte až na kraj lesa, přes pole k potoku a dále stoupáním k rozhledně na Strážišti

 

od rozhledny až do cíle je trasa značena vlastním značením

 • od rozhledny krajem parkoviště a dále pěšinou na okraji lesa (na mace je tento úsek zaznačen jinak - tento úsek do ní nešel zanést správně)
 • trasa dále zatáčí vpravo do lesa a pokračuje k potoku, který po mostku přejděte
 • po cca 100 m úseku narazíte na oplocenku a pěšinou pokračujte kolem ní
 • dojdete až na zpevněnou cestu, kterou se vydáte vlevo směr Býkov
 • na okraji Býkova (v místě kde lesní cesta přichází na silnici - je zde kontrola na trase) odbočíte vpravo, pěšinou kolem okraje lesa do kopce
 • na vrcholu kopce zatočte vpravo do lesa a lesní pěšinou pomalu sestupujte
 • narazíte na lesní "plácek - náměstí", které přejdete šikmo vlevo
 • mírným stoupáním dojdete k okraji lesa
 • u okraje lesa odbočte nejprve vlevo a hned po 350 m vpravo polní cestou k městu
 • přijdete až k domům a po ulici „Na Dolním pastvišti“ pokračujte až ke křižovatce
 • zde odboč vpravo na ulici „Boční“ (nad továrnou), po cyklotrase č. 503
 • po ulici „Boční“ pokračujte stále rovně přes křižovatku s ulicí „Stará“ až dojdete na další křižovatku, tentokrát s ulicí „Blahoslavova“
 • zde odbočte vlevo a po ulici „Blahoslavova“ sejděte dolů až do cíle pochodu – ke Středisku volného času, kde na vás čekáme s pamětním listem do 17:00 hod.