Po sopkách

Bruntálska

 

 

 

 

26. dubna 2025

Po sopkách Bruntálska

 • 23. ročník pěšího putování přes několik sopek v okolí Bruntálu
 • vhodné i pro rodiny s dětmi
 • výběr mezi různě dlouhými trasami

Po sopkách Bruntálska, KČT Krnov

 

Prezence - start

 • mezi 7:30 a 9:00 hod
 • Bruntál - náměstí, u budovy Městské policie

 

Cíl

 • do 17:00 hod
 • Bruntál - náměstí
 • účastníci, kteří nedojdou do cíle nebudou vyhledáváni

 

Kudy vedou trasy

Po sopkách Bruntálska_trasa 7 km (KČT Krnov)             Po sopkách Bruntálska_trasa 17 km (KCT Krnov)             Po sopkách Bruntálska_trasa 25 km (KČT Krnov)

 

Startovné

 • 10 Kč - děti a mládež do 15 let
 • 20 Kč - členové KČT
 • 30 Kč – ostatní

KČT Krnov - Po sopkách Bruntálska

 

Doplňující informace

 • Veškeré odpadky nevyhazujte do volné přírody, odneste si je zpět.
 • Pohybujte se pouze po značených trasách.
 • Je zakázáno rušit klid a ticho, kouření a rozdělávání otevřeného ohně, táboření – dle zákona o lesích č. 289/95 Sb.
 • Na akci budou pořizovány fotografie a videozáznamy, které mohou být použity pro potřeby pořadatele.
 

Kontaktní osoba

 

KČT Krnov, Po sopkách Bruntálska

KČT Krnov = cesta do přírody

vandry  *  zájezdy  *  akce pro veřejnost  *  značení