Májové setkání

na Hraničním vrchu (CZ/PL)

 

 

 

středa 1.5.2025

Májové setkáníKČT Krnov

 • oblíbené prvomájové setkání dětí s rodiči, zamilovaných a dalších kamarádů na rozhledně na Hraničním vrchu nad Městem Albrechtice
 • setkáváme se pravidelně 1. května - a to již od roku 2012
 • vhodné i pro rodiny s dětmi
 • pěšky i na kole
 • individuálně z libovolných míst

 

Váš výstup bude mezi 10:00 a 14:00 h na vrcholu odměněn:
 • pamětním listem
 • příležitostným razítkem
 • nádherným výhledem
 • setkáním s kamarády
 • radostí z pohodové turistiky pěšky či na koleKČT Krnov - Májové setkání na Hraničním vrchu

 

Trasu si zvolte sami, např.:

 • z nádraží v Městě Albrechticích vede k rozhledně modrá turistická značka (3,5 km)
 • či po naučné stezce od „Celňáku“ (2 km)
 • z Třemešné ve Slezsku po červené a dále po modré turistické značce (7,5 km)
 • můžete využít i červenou „polskou“ značku z polské Opawice (3,5 km)
 • doporučujeme i výlet na kole, po cyklotrase č. 55 z Krnova do Albrechtic a dále na Hraniční vrch (17 km)

 

Doplňující informace

 • Veškeré odpadky nevyhazujte do volné přírody, odneste si je zpět.
 • Pohybujte se pouze po značených trasách.
 • Je zakázáno rušit klid a ticho, kouření a rozdělávání otevřeného ohně, táboření – dle zákona o lesích č. 289/95 Sb.
 • Na akci budou pořizovány fotografie a videozáznamy, které mohou být použity pro potřeby pořadatele.

Kontaktní osoba