KČT Krnov

funguje od roku 1928

 

 

 

 

cesta do přírody

Historie KČT Krnov

Turistický klub v Krnově byl založen v roce 1928, a to u příležitosti 10. výročí samostatné ČSR (pravděpodobně 1. listopadu 1928). Iniciátorem a patronem byl profesor Bohumil Peter, člen Jesenické župy KČST.

K ustanovení odboru došlo v salonku hotelu Tiroller (dnes Slezský dům), kde se do klubu přihlásilo 73 osob, předsedou se stal K. Patík.

 

1929 – 1931

 • Vévodila značkařská činnost. V těchto letech byla vyznačena trasa Ježník – Praděd, ve městě bylo instalováno několik orientačních tabulek.
 • Byly také pořádány kurzy lyžování.

 

1932 – 1935

 • Za předsedy Fr. Kreuzingera byla zřízena stanice KČST na liščí farmě u p. Krečmarského v Albrechticích.
 • Nově byly vyznačeny trasy z Petrovic do Jindřichova a do Vrbna, dále z Albrechtic do Karlovic a lyžařská trasa z Alfredovy chaty na Ovčárnu (1934).
 • V roce 1935 se konala v hotelu Trioller výroční župní schůze s exkurzí do továrny na varhany bratří Riegrů.

 

1937 – 1938

 • Velkou oblibu zaznamenalo lyžování. Členové se zúčastňovali lyžařských běžeckých závodů v rámci župy i Moravy, zejména „Stříbrné lyže Jesenické“ a také skokanských závodů na Pustevnách.

 

1938 – 1945

 • V době okupace ČSR německou armádou činnost Klubu zanikla.
 • Po osvobození se podařilo dne 16.8.1945 obnovit činnost odboru KČT v Krnově, byl zvolen prozatímní výbor a předsedou se stal JUDr. Vlad. Koutek. Odbor se zabýval obnovou značení tras, lyžařskou činností a vznikl oddíl fotografování.

 

1946 – 1947

 • Činnost klubu se výrazně zintenzivnila. Odbor získal dvě chaty v Petrovicích a usiloval i o pronájem Cvilínské rozhledny (to se následně nepodařilo).
 • Na valné hromadě odboru byli chváleni např.:
  • značkaři za vyznačení a údržbu turistických tras
  • lyžaři za uspořádání prvních českých závodů v běhu na lyžích
  • L. Musial za přední umístění na mistrovství Jesenické župy v lyžování a M. Čulák ve skocích na lyžích na závodech na Pustevnách
  • spolupráce s Junákem, TJ Sokol a SK Železničáři

 

1948

 • Rok 1948 přinesl zásadní zvrat pro turistiku. Dochází ke sjednocení tělovýchovy a ukončení činnosti KČT. Krnovský odbor v listopadu 1949 přechází pod TJ Sokol Krnov, později TJ Krnov. Jsou mu zkonfiskovány obě chaty. Vnikají další turistické oddíly, při TJ Lokomotiva Krnov i oddíl mládeže. Činnost turistického odboru slábne.

 

Padesátá léta 20. století

 • Sloučení turistických oddílů v Krnově. Roku 1953 byl ustanoven Turistický oddíl TJ Lokomotiva Krnov. Předsedou se stal V. Kaňka. Vedle pěší turistiky se rozvíjí lyžařsko-turistický oddíl, oddíl značkařů a posléze i turisticko-orientační oddíl.
 • V roce 1957 jsou organizovány velmi populární orientační závody.
 • Oddíl získal chatu v Karlově.

 

Šedesátá a sedmdesátá léta 20. století

 • Nový trend v turistice – organizují se dálkové pochody. V roce 1966 zorganizoval OT TJ Lokomotiva Krnov 1. ročník "Krnovské padesátky“. A od roku 1974 je pořádán i „Novoroční výstup na Praděd“.
 • I další léta znamenala pro krnovský TO rozvoj. Přibyly pravidelné vycházky – vandry. Činnost v novém roce se zahajovala „100 jarními kilometry“, jezdilo se na akce různých oddílů.
 • Turisté plnili podmínky výkonnostní turistiky, usilovali o titul Mistr turistiky. Oblíbené byly i krajské srazy turistů.
 • 1. května byly pořádány pro děti „Pohádkové lesy“.

 

Osmdesátá léta 20. století

 • V roce 1984 se oddíl podílel na organizaci IV. Zimního srazu turistů v Bruntále, pořádaného VST OV ČSTV v Bruntále. Organizoval i akce ke Spartakiádám.
 • V 70. – 80. letech měl krnovský turistický oddíl cca 200 členů, řada působila i ve vyšších orgánech Svazu turistiky ČSTV.

 

Zlatá devadesátá léta 20. století

 • Krátce po Sametové revoluci dochází k obnově KČT. Turistický oddíl TJ Lokomotiva Krnov se v polovině roku 1990 rozhoduje pro obnovu samostatného odboru v KČT. Ten byl organizačně začleněn do Jesenické oblasti KČT.
 • V roce 1992 Krnovský KČT organizuje celostátní akci „Za posledním puchýřem“, které se zúčastnilo více než 600 turistů z naší republiky i ze zahraničí.

 

Začátek nového století

 • V důsledku nového krajského uspořádání byla v roce 2001 změněna organizační struktura KČT. Odbory byly rozděleny podle krajů. Od té doby je Krnovský KČT začleněn do oblasti Moravskoslezské.
 • Po krátkém porevolučním útlumu nastává restart turistických akcí pro veřejnost. Mimo již tradiční akce jako je „Krnovská padesátka“ a „Novoroční výstup na Praděd“ pořádá KČT Krnov od roku 2000 i pochod „Po sopkách Bruntálska“.
 • Krnovský odbor KČT navazuje partnerství s turistickými organizacemi v zahraničí, např.: v Německu (Karben), Litvě (Telšiai), Polsku (Minsk Mazowiecki), ve Španělsku a Francii. Každoročně se zúčastňuje letní týdenní turistické akce, kterou pořádáme ve spolupráci s Česko-německým domem pod názvem „Wandernfreuden“.
 
2003
 • Pořádáno první „Zimní táboření na Strážišti“ 
 • Činnost klubu se obohacuje o turistické pobytové zájezdy po ČR a později i do zahraničí (Rakousko, Slovensko, Ukrajina ….).
 • Zvyšuje se i počet značkařů turistických tras.
 
2006
 • Jsme i na internetu, spouštíme naše první internetové stránky.
 
2011
 • V souvislosti s otevřením rozhledny na Hraničním vrchu (nad Městem Albrechtice) bylo pořádáno „Májové setkání“. Z akce se stala každoroční májová tradice.

 

KČT Krnov = cesta do přírody

vandry  *  zájezdy  *  akce pro veřejnost  *  značení