KČT Krnov

 

 

 

 

 

cesta do přírody

Členské příspěvky na rok 2021

Stávající člen:
 • příspěvek je potřeba zaplatit nejpozději do 31.1.2021, jinak členství není obnoveno a po tomto datu zaniká
Nový člen:
 • příspěvek je nutno uhradit po přijetí (tedy v průběhu roku)
 
 

Typy a výše členských příspěvků

Základní:

 • dospělý: 330 Kč
 • senior + ZdP: 230 Kč
 • rodina: 590 Kč

Výhody:

 • úrazové pojištění člena
 • slevy na jízdné ve vlacích ČD (sleva při nákupu některých IN karet je poskytována přímo při pořízení (obnově) karty na vybraných pokladnách ČD)
 • slevy na mapy KČT
 • slevy na startovném turistických akcí KČT
 • slevy na ubytování v chatách KČT
 • slevy na služby a zboží (Eurobeds a SPHERE CART)
 • slevy na vstupném v objektech Národního památkového ústavu

 

Rozšířené:

 • dospělý: 730 Kč
 • senior + ZdP: 630 Kč
 • rodina: 990 Kč

Výhody:

 • uvedené výhody pro základní členství v plné výši
 • navíc roční předplatné časopisu Turista (zvýhodněné předplatné výši 400 Kč, pro nečleny je předplatné ve výši 550 Kč)
 • navíc sleva na konkrétní turistické oblečení nebo vybavení

 

TOP:

 • dospělý: 1560 Kč
 • senior + ZdP: 1450 Kč
 • rodina: 1770 Kč

Výhody:

 • uvedené výhody pro základní + rozšířené členství v plné výši
 • navíc 1 mapa KČT zdarma dle vlastního výběru, turistický průvodce
 • konkrétní turistické vybavení
 • další praktické dárky od partnerů KČT
 
 

Způsob platby příspěvku

 • zvolenou částku příspěvku uhraďte převodem na účet KČT Krnov 127 519 520 / 0300
  • do zprávy pro příjemce uveďte jméno a účel platby (= členský příspěvek)
  • příp. jako variabilní symbol uveďte své členské číslo (uvedeno na průkazce člena KČT – např. 113 103 0064

 

Vymezení pojmů

 • junior – člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 25 let nebo nižšího
 • senior – člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 61 let nebo vyššího
 • dospělý – nepatří věkově do kategorie junior nebo senior
 • rodina – max. 2 osoby nad 25 let (rodiče nebo prarodiče) a minimálně jedno jejich dítě, nebo vnouče do 25 let
 • zdravotně postižený (ZdP) – člen pobírající částečný nebo plný invalidní důchod

 

KČT Krnov = cesta do přírody

vandry  *  zájezdy  *  akce pro veřejnost  *  značení