KČT Krnov

funguje od roku 1928

 

 

 

 

cesta do přírody

Členské příspěvky na rok 2024

Stávající člen:
 • příspěvek je potřeba zaplatit nejpozději do 20.1.2024, jinak členství není obnoveno a po tomto datu zaniká
Nový člen:
 • příspěvek je nutno uhradit po přijetí (tedy v průběhu roku)
 
 

Výše členských příspěvků

 • dospělý: 380 Kč
 • senior + ZdP: 240 Kč
 • rodina: 690 Kč

 

Způsob platby příspěvku

 • příspěvek uhraďte převodem na účet KČT Krnov 127 519 520 / 0300
  • do zprávy pro příjemce uveďte jméno a účel platby (= členský příspěvek)
  • příp. jako variabilní symbol uveďte své členské číslo (uvedeno na průkazce člena KČT – např. 113 103 0064

 

Vymezení pojmů

 • dospělý – nepatří věkově do kategorie senior nebo ZdP nebo rodina
 • senior – člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 61 let nebo vyššího
 • zdravotně postižený (ZdP) – člen pobírající částečný nebo plný invalidní důchod
 • rodina – max. 2 osoby nad 25 let (rodiče nebo prarodiče) a minimálně jedno jejich dítě, nebo vnouče do 25 let

 

KČT Krnov = cesta do přírody

vandry  *  zájezdy  *  akce pro veřejnost  *  značení