KČT Krnov

funguje od roku 1928

 

 

 

 

cesta do přírody

Členské příspěvky na rok 2022

Stávající člen:
 • příspěvek je potřeba zaplatit nejpozději do 31.1.2022, jinak členství není obnoveno a po tomto datu zaniká
Nový člen:
 • příspěvek je nutno uhradit po přijetí (tedy v průběhu roku)
 
 

Typy a výše členských příspěvků

Základní:

Pro zájemce, kteří chtějí být členy KČT, ale nevyužijí nebo nechtějí členské „bonusy“.

 • dospělý: 330 Kč
 • senior + ZdP: 240 Kč
 • rodina: 590 Kč

Výhody:

 • úrazové pojištění člena na akcích KČT
 • slevy na akce KČT
 • slevy na služby a zboží SPHERE
 

Aktiv:

Pro aktivní členy, kteří chtějí využívat bonusy.

 • dospělý: 480 Kč
 • senior + ZdP: 340 Kč
 • rodina: 890 Kč

Výhody:

 • uvedené výhody pro základní členství v plné výši
 • navíc slevy na ubytování
 • sleva na dopravu
 • sleva na mapy KČT
 • slevy na služby a zboží EUROBEDS
 • slevy v eshopu KČT
 • možnost nákupu vybrané výstroje za VOC
 

Patriot:

Pro podporovatele KČT.

 • dospělý: 1780 Kč
 • senior + ZdP: 1540 Kč
 • rodina: 2090 Kč

Výhody:

 • uvedené výhody pro základní + aktiv členství v plné výši
 • navíc poukázka 1 na mapu KČT zdarma dle vlastního výběru
 • další praktické dárky od partnerů KČT
 
 

Způsob platby příspěvku

 • příspěvek uhraďte převodem na účet KČT Krnov 127 519 520 / 0300
  • do zprávy pro příjemce uveďte jméno a účel platby (= členský příspěvek)
  • příp. jako variabilní symbol uveďte své členské číslo (uvedeno na průkazce člena KČT – např. 113 103 0064

 

Vymezení pojmů

 • dospělý – nepatří věkově do kategorie senior nebo ZdP nebo rodina
 • senior – člen, který v aktuálním roce dosáhne věku 61 let nebo vyššího
 • zdravotně postižený (ZdP) – člen pobírající částečný nebo plný invalidní důchod
 • rodina – max. 2 osoby nad 25 let (rodiče nebo prarodiče) a minimálně jedno jejich dítě, nebo vnouče do 25 let

 

KČT Krnov = cesta do přírody

vandry  *  zájezdy  *  akce pro veřejnost  *  značení