KČT Krnov

funguje od roku 1928

 

 

 

 

cesta do přírody

Zpravodaj KČT

Zhruba v 1-2 měsíčních cyklech vydává ústředí KČT „Zpravodaj KČT“. V něm nalezneš aktuální informace týkající se ekonomické oblasti, aktuálních dotačních výzev, možnosti čerpání různých výhod a zveřejňování nabídek pro členy KČT.

Tištěná verze „Zpravodaje KČT“ je v tomto odkazu (kct.cz/zpravodaj-kct).